• Magne Jakob Bjørheim har i teorien godt bredbånd, men i praksis er det altfor dårlig. Heidi Hjorteland

Smalt bredbånd i Ryfylke

Rogaland har god bredbånddekning, ifølge ny rapport. Men det er ikke godt nok i Ryfylke, eller sørfylket.