• Olav Husveg (til venstre), Monica Dahlmo og Olaf Gjedrem fronter ordningen frivillige miljøtiltak i landbruket. Her ved bredden av en vinterklaken Nordre Varhaugselv, hvor nedslagsfeltet fra 2013 blir dekket av frivillige miljøavtaler med bønder. Odd Pihlstrøm

Friske millioner til miljødugnad i landbruket

11 millioner friske miljøkroner skal få flere bønder med på miljødugnaden for renere jærvassdrag.