NHO har rettet feilen

Econ-rapporten som ble lagt fram på Solamøtet oppga en for høy miljøgevinst. Det innrømmer NHO Rogaland, som beklager feilen. NHO understreker samtidig at Rogfast fremdeles er bra for miljøet.