Politikere kritiske til alvorlige avvik i eldreomsorgen

Eldre får for lite og feil mat, melder ikke utstyrsfeil og har dårlig hygiene. Det er mangelfull rapportering av avvik i eldreomsorgen i Sandnes kommune.