Må betale for verdiløse aksjer

De to gründerne i KD Miljøpartner trodde de skulle redde selskapet og kjøpte ut de andre eierne for 400.000 kroner. To uker senere var aksjene verdiløse.