Rovdrift på krigsminner

Major Roar Glenne, tilknyttet Forsvarsmuseet og Forsvarets flyhistoriske samling på Gardermoen, er på linje med avtroppende ordfører Torjus Kvæven i Sirdal.