• Bildet illustrerer sluker som er funnet i notposene ved ett av Alsaker Fjordbruks oppdrettsanlegg. Alsaker Fjordbruk

Fisketurister bryter loven

Fisketurister fisker ulovlig ved oppdrettsanlegg. – Et stort problem, ifølge Fiskeridirektoratet.