Budsjett-pris til Randaberg Frp

Randaberg Frp har laget det beste alternative kommunebudsjettet i landet og kan dermed øke sitt eget budsjett med 20.000 kroner.