Ikke fornøyd med sentrum og byidentitet

Når de utvalgte blir bedt om å ta stilling til påstanden om at Sandnes-innbyggerne har en felles byidentitet, svarer bare 51 prosent at de er enige.