Ung menighet på Hundvåg

Gudstjenesten på Lunde skole søndag søndag kveld er begynnlsen på noe helt nytt. Den nye Krosshaug menighet på Hundvåg skal nemlig i stor grad være både med og for bydelens unge. Ungdomskoret Carpe diem skal synge, bandet deltar ogsans— og samlingskonfirmantene skal også være aktive i gudstjenesten.