Selger for 50 mill. i læring for livet

Med fire ansatte,1400 lærere i de videregående skolene i Rogaland og rundt 9000 deltakere omsatte stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter for 50 millioner kroner i 2002.