Her søker Høgskolen om å bli universitet

Klokka 12.05 i går leverte høgskolerektor Per Dahl søknader om to nye doktorgrads— utdanninger til ekspedisjonssjef Jan S. Levy i Utdannings- departementet.