- Sammenslåingen er en suksess

Vellykket: Politimester Olav Sønderland mener sammenslåingen av deto gamle politidistriktene i Sør-Rogaland har gjort politiet mereffektivt.