20.000 til den som leker best

Vil du ha en tømmerrenne fra toppen av Valberget, er tiden inne til å få ideen ned på papiret.