• - Valgfrihet, seier Anna Elise Ekroll Borgenvik. Det er grunngjevinga både for hennar politiske kamp for kommunal kontantstøtte og fire dagars skuleveke for dei minste. Neste år takkar ho for seg i politikken. Jonas Haarr Friestad

Hobby-jærbuen

Ho kallar seg ikkje ekte jærbu. Men etter 20 år, brukar ho ordet hobby-jærbu. Ho kan ikkje tenkja seg å flytta herifrå.