Krafttak for barn i Klepp

Tre nye barnehager skal hjelpe Klepp kommune til å nå målet om full barnehagedekning.