• FOTO: Kystatlas

Kvinner «fjernstyrt» til merket løype