Eldre falt og fikk feil medisin 1128 ganger

Avviksregistreringen er foretatt ved alle byens sykehjem og i de hjemmebaserte tjenestene.