Vil gjøre enkeltrom om til dobbeltrom

To-tre enkeltrom i hvert bo— og aktivitetssenter kan bli gjort om til dobbeltrom. Det letter presset på heldøgnsplasser, mener omsorgssjefen.