Oppvask om vaskeanbud

Rogaland fylkeskommune kan risikere et kjempestort erstatningskrav. Klagenemnd jobber med klage fra et forbigått firma.