Fant make på festival

Nina Bråtveit Sørestad hadde vært enslig i over ti år da hun traffOdd. — Men jeg var definitivt ikke på jakt, forsikrer Nina, ogkrever å bli trodd.