Lensmannssak skal gå på Jæren

Rettssaka om kva som skjedde ved Klepp lensmannskontor før lensmann Gina Rolfsen Røvik sjukmeldte seg og reiste til Austlandet skal gå for Jæren heradsrett.