Statlige sykehus kan gi økt byråkrati

Fylkespolitikerne i Rogaland har nå begynt posisjoneringen i forhold til statens overtakelse av sykehusene.