Beboerne fordeler pengene

Asylsøkerne på Dale får selv ansvar for deler av 2001-budsjettet. Dette er nybrottsarbeid, ifølge ledelsen ved mottaket.