Unge vil ut av sentrum

Ungdommen drømmer ikke om trendy leilighet midt i byen. De planlegger for framtiden med barn og enebolig utenfor sentrum.