Vil bygge 71 p-plasser i innløst friområde

Stavanger kommune har ekspropriert nesten hele eiendommen til Bjarne Lunde ved Lundsneset som friareal. Nå legges det opp til å bruke deler av jordene til 71 parkeringsplasser i stedet.