Enighet om ny asylavtale

Regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre kom til enighet om et nytt, mer liberalt regelverk for lengeværende asylbarn fredag kveld.