• Christian Eliassen mottar rundt sju brev i veka som ikkje tilhøyrer han, no er han lei av å leika postmann på fritida. Jon Ingemundsen

Har fått Schlumberger sin post i fem år

Adresseforvikling gjer at breva hamnar i postkassa til Christian Eliassen på Tasta, gong på gong.