• Det er fortsatt usikkert om SUS får beholde sitt tilbud for premature barn. Pål Christensen

Fortsatt usikkerhet om SUS’ prematur-tilbud

En ny rapport viser fortsatt usikkerhet om prematur-tilbudet i Helse Vest skal sentraliseres. Nå går saken ut til høring.