• Sokneprest Ole Wollert Meyer opplyser at den dødes foreldre tok beslutningen om at Agnes skal gravlegges på Forsand. Pål Christensen

Agnes begraves i Forsand

Agnes Elisabeth Muller begraves fra Forsand kyrkje onsdag 28.mai klokka 11.