• Fire studenter fra Universitetet i Stavanger (UiS) jobber med å utvikle appen mot voldtekt. De håper på lansering i høst. Fra venstre Amalie Pedersen Gåsland, Kenneth Guddal, Sigurd B. Haga, Hanne Kleppa og SLT-koordinator i Stavanger kommune, Svein Helland Sivertsen. Jarle Aasland

App mot voldtekt

Stavanger kommune er godt i gang med å utvikle en app om voldtekt som skal få ungdom til å reflektere over egen seksualitet og grensesetting.