Helt uvisst når pasientopplysningene slettes

Det amerikanske selskapet vil beholde de norske pasientopplysningene for å sikre seg mot mulige krav i retten.