• Seniorarkitekt Ingebjørg Skaare i Snøhetta mener det er et feilgrep av Sandnes kommune å vise vilje til fleksibilitet når det gjelder byggehøyder i sentrum. Ove Heimsvik

- Feilgrep av Sandnes, mener Snøhetta-arkitekt

Sandnes kan få flere høyhus i sentrum, fordi politikerne har fjernet de strenge grensene for antall og byggehøyder. — Et feilgrep, mener Snøhetta-arkitekt Ingebjørg Skaare.