• Mari Rege (t.v.) og Ingunn Størksen ved Universitetet i Stavanger har fått 42 millioner kroner for et forskningsprosjekt for å bedre levekårene på Sørlandet. Forskerne mener landsdelens dårlige levekår skyldes at barna stiller svært ulikt når de begynner på skolen Lars Idar Waage

Femåringene skal trenes før skolestart

Stavangerforskere får 42 millioner kroner til forskning. Nå skal femåringene i en rekke barnehager i Agder få langt tettere oppfølging før skolestart.