Saboterer sikringsgjerde

I ly av nattemørket har ukjente personer fire ganger banet seg vei gjennom et gjerde som skiller en lekeplass fra den trafikkerte riksveien på Øksnavad.