En sjømann gikk i land...

Dobbeltsenga skal være en avsagd robåt.Stuebordet skal være laget som et akvarium for torsk og sei medsjøvann fra Hafrsfjord. Ifølge lokalkjente.