Mån eller Mònen?

I arbeidet med nytt turkart for Frafjord— og Bjerkreimsheiene har det oppstått en liten disputt om et navn. Spørsmålet er hvorvidt «Mån» eller «Mònen» er det rette navnet på garden Staten og Jæren friluftsråd overtok i 1987.