Mer heroin - flere prostituerte

I løpet av det siste halvannet året er det registrert 40 brukere av prostitusjonstiltaket Albertine i Stavanger. Så å si alle er heroinister. Mer stoff og liberale holdninger vil føre til flere gateprostituerte i framtiden, mener avdelingsleder i Albertine, Benthe Hedland.