• Mange i Jøsenfjorden har gitt opp kampen for skulen. Her ser me f.v: Eivind Vadla, Paula Vadla, Marie Hauge, Hanne Gerd Skjølingstad og Sara Helena Nielsen Moen. Heidi Hjorteland Wigestrand

Difor gav dei opp skulekampen

År etter år har Aftenbladet skrive om foreldre som kjempar for skulen i Jøsenfjorden. Nå har dei fleste bygdefolka gitt opp, og ber om ei rask nedlegging og avklaring av kor barna deira skal gå på skule til hausten. Dei innser at det sosiale miljøet på skulen blir for lite.