Opphever val av utval

Etter fleire purringar frå Fylkesmannen om kvinnemangel, har Fylkesmannen no oppheva valet av fleire utval i Sauda.