Naboar vil ha vekk barnehagen

Naboar til Gisketjørn barnehage seier at støy frå barnehagen har vore svært sjenerande og ubehageleg. Dei er også kritiske til trafikkforholda.