Liker ikke 15 minutters parkering

Bydelsutvalget på Stangeland liker ikke parkeringsplasssene utenfor skolen. Men det gjør foreldrene.