Kølapper vanskelig for blinde

Hovedpostkontoret i Stavanger er et eksempel på et offentlig kontor som ikke tilrettelegger godt nok for de blinde.