Oppslagstavlen torsdag

Pasient-rettigheter: Pasientrettigheter er temaet jurist Sølve Braut vil snakke om torsdag kveld, i Helse og sosialetatens kantine.