Våre prosjekter er bedre, hvorfor får vi ikke mer penger?

Dersom samferdselsmidlene fordeles etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, er det komplett uforståelig at Rogaland ikke får mer, sier seksjonsleder Gunnar Eiterjord i vegvesenet.