• Et fly på vei til Sola med en eller flere personer smittet av ebola, blir i en slik situasjon omdirigert til Oslo, Bergen eller Tromsø. Pål Christensen

Får ikke lande på Sola ved ebola-smitte

Helseministeren oppdateres løpende om Ebola-krisen i utlandet. Kun utvalgte flyplasser og havner tillates mottak av smittede personer.