• Høyland ungdomsskole er en av skolene i Sandnes som rammes av lærerstreiken FOTO: Fredrik refvem

Ved noen skoler får elevene komme

Skolestreiken rammer flere av ungdomsskolene i Sandnes, men skolene opptrer ikke likt.