44 får fire felt

Vegkontoret ba om to felt med midtskiller på nye riksvei 44 fra Stangeland til Skjæveland. De fikk fire felt med rundkjøringer.