Eldre får ikkje tid til å eta

Eldre får ikkje ro nok over måltida. Døgnrytmen må tilpassast vaktene både for eldre og funksjonshemma, og fysisk funksjonshemma har ikkje noko dagtilbod.