• Bemanningen på stålverket reduseres. Carina Johansen

40 har fått varsel om oppsigelse

40 ansatte på Stålverket er i dag blitt innkalt til drøftingsmøte i forbindelse med at de står i fare for å bli oppsagt.